ข้อตกลงและเงื่อนไข

โปรดตรวจสอบและตรวจทาน ข้อตกลงและเงื่อนไข อย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนการดำเนินการใช้งานเว็บไซต์ superslot-game.vip โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการฉบับนี้ เป็นการกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง และที่ให้บริการในฐานะผู้ให้บริการ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติที่บริษัทได้กำหนดขึ้นให้ใช้บังคับกับการใช้งานบริการ

เงื่อนไขและกฎระเบียบทั่วไป (General)

กติกาและเงื่อนไขที่ได้รับการอนุมัติและบัญญัติ ทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์จะถูกบังคับใช้ตามกติกาและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. บังคับให้ใช้กติกาและเงื่อนไขลูกค้า ว่า ยอมรับ ในกติกาและเงื่อนไขตามขั้นตอนต่างๆในการใช้เว็บไซต์ เช่นการเปิดบัญชี การวางเดิมพัน ทุกการกระทำที่เกิดขึ้น บนเว็บไซต์ จะต้องยึดหลักตามกฎกติกาของเว็บเป็นหลัก
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนกฎกติกาและเงื่อนไข ถ้าบริษัทเห็นว่าเหมาะสมเมื่อไหร่ก็ได้ กี่ครั้งก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งลูกค้าให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตามบริษัทจะทำเมื่อมีเหตุผลอันสมควร และจะแจ้งให้ลูกค้าทราบทางหน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
 3. การตรวจสอบกติกาและข้อบังคับต่างๆของเว็บไซต์ทุกครั้ง เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของลูกค้าที่จะตรวจสอบ ก่อนที่จะเข้าใช้บริการ เมื่อเข้าสู่ระบบใช้บริการแล้ว ลูกค้าต้องถูกลงความเห็นให้เข้าใจว่ายอมรับในกฎกติกาและข้อบังคับทางเว็บไซต์ทุกประการโดยไม่มีเงื่อนไข ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดิมพัน การปรับยอดหรือการกระทำ อันก่อให้เกิดเหตุอื่นๆบนเว็บไซต์

การเปิดบัญชี (Account)

ผู้ใช้บริการที่ต้องการเปิดใช้งาน User บนเว็บไซต์ จำเป็นต้องมีบัญชีธนาคาร จึงจะสามารถใช้งานบริการทั้งหมดได้ เพื่อใช้สำหรับข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิก ผ่านระบบอัตโนมัติ จะต้องเป็นข้อมูลจริงเท่านั้น เพื่อให้มีความถูกต้องแก่การให้บริการ ทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะขอตรวจสอบเอกสารต่างๆ เพื่อพิสูจน์ตัวตนของท่านในการ สมัครสมาชิกหรือในระหว่างใช้บริการ ของท่านได้ทุกเวลา เพื่อยืนยันตัวตนของท่านให้ถูกต้อง หากท่านไม่สามารถให้ข้อมูลกับทางเว็บไซต์ได้หรือมีการใช้ข้อมูลในการลงทะเบียนที่เป็นเท็จหรือผิดจากข้อมูลจริง ทางเราสามารถระงับบัญชีการใช้งานของท่านไว้ชั่วคราวหรือถาวร ได้โดยทันที

ข้อบังคับในด้านปลอดภัยเพื่อป้องกันการกระทำฉ้อโกง (Security)

สำหรับผู้ใช้งานบริการบนเว็บไซต์ ก่อนที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกหรือใช้บริการ ท่านต้องยอมรับและยินยอมว่า ท่านเป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยเป็นเจ้าของบัญชีที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีสิทธิ์ในการดำเนินการต่างๆเกี่ยวกับบัญชีของท่านแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งท่านสามารถปิดระดับความเสี่ยงกับการสูญเสียมูลค่าของเงิน หากเกิดการสูญเสีย ในช่วงเวลาที่ใช้งานบริการบนเว็บไซต์ ท่านจะต้องเป็นคนรับผิดชอบการสูญเสียดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว ไม่สามารถเรียกร้องเหตุใดๆ จากการสูญเสียการใช้งานในระบบของเว็บไซต์ของเราทั้งสิ้น รวมถึงท่านได้ทราบถึงกติกา กฎเกณฑ์และกระบวนการการให้บริการของเว็บไซต์ โดยท่านจะไม่ทำการใดๆที่สร้างความเสียหายไอ้แก่เว็บไซต์ของเราเป็นอันเด็ดขาด 

ในการยินยอม ข้อตกลงและเงื่อนไข แสดงว่าท่านให้สิทธิ์แก่บริษัทในการตรวจสอบข้อมูล ต่างๆ ตามความเหมาะสมรวมถึงการตรวจสอบที่มาของบัญชีจากบุคคลที่ 3 เพื่อเป็นการยืนยันข้อมูลของตัวท่านเอง

ข้อกำหนดการยอมรับการวางเดิมพัน (Risk)

 1. ในการเดิมพัน ที่เกิดขึ้นทั้งหมดบนเว็บไซต์ จะต้องถูกควบคุมและอยู่ภายใต้กฎกติกาของเกมที่เว็บไซต์ได้กำหนด ซึ่งนำไปใช้กับแต่ละเกมการแข่งขัน และข้อตกลงตามเกมการเดิมพันในแต่ละเกมนั้นๆ 
 2. การเดิมพันจะสามารถทำได้ หากท่านทำการสมัครสมาชิก กรอกข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านถูกต้อง และมีจำนวนเงินที่เพียงพอในการเดิมพันในบัญชีของท่าน
 3. หน้าที่ในการรับผิดชอบจะตกอยู่ที่ท่านแต่เพียงผู้เดียว ในกิจกรรมและธุรกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมด ที่ดำเนินการภายใต้ชื่อ เลขที่บัญชี  User และ password  ของท่านหรือการทำธุรกรรมต่างๆได้ดำเนินการโดยตัวของท่านเอง
 4. รายละเอียดในการเดิมพัน ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบ ความถูกต้อง เมื่อได้วางเดิมพันและได้รับการยืนยันการเดิมพัน การเดิมพันดังกล่าวจะไม่สามารถยกเลิกหรือเรียกคืนเงินและเปลี่ยนแปลงได้ จะถือว่าเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อการวางเดิมพัน
 5. รายการเดิมพันทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ในระบบของเว็บไซต์ แล้วถือเป็นหลักฐานในการดำเนินธุรกรรมทั้งหมดรวมถึงเวลาที่เกิดการดำเนินการธุรกรรมต่างๆทางด้านการเงินของท่าน
 6. ธุรกรรมของท่าน ในการเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าสมบูรณ์และยอมรับโดยท่าน จะถูกการตัดสินใจโดย เว็บไซต์ superslot-game.vip ก็ต่อเมื่อมีรายการปรากฏขึ้นที่หน้าประวัติการทำธุรกรรมของท่านเท่านั้น
 7. การวางเดิมพันใดๆและธุรกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด หากเกินกำหนดระยะเวลา  3 วัน จะถือว่าเป็นที่สิ้นสุด ท่านไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้ทั้งสิ้น
 8. ทางเราจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการวางเดิมพันผิด โดยจะถือ รายการเดิมพันที่ถูกบันทึกไว้ด้วยแล้วผมของเว็บไซต์เรา หากว่าท่านพบข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับการวางเดิมพันของท่าน กรุณาติดต่อฝ่ายงานบริการลูกค้า โดยเร่งด่วนทันที 

ธุรกรรมทางบัญชี ฝาก/ถอน (Transaction)

 1. ในกรณีพบว่าสมาชิกผู้ใช้งาน ฝาก-ถอน เงินผิดปกติเพื่อก่อกวนและเอาเปรียบบริษัท หรือคาดว่าผู้ชายงานเป็นมิจฉาชีพ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับใช้งาน User และตรวจสอบการตัดสินใจ 
 2. กรณีผู้ใช้งาน ทำธุรกรรม ฝาก-ถอน เงิน แล้วยังไม่ได้รับยอด หากเลยระยะเวลา  1 วันทำการ จะถือว่าการทำธุรกรรมนั้นเป็นโมฆะ ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้ทั้งสิ้น หากท่านมีข้อสงสัยหรือปัญหากรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าโดยทันที
 3. ท่านต้องยอมรับว่าเงินที่ฝากเข้ามาในบัญชีของท่านไม่ได้รับมาจากการก่ออาชญากรรม หรือผิดกฎหมาย ต้องเป็นเงินที่ได้รับมาอย่างถูกต้อง
 4. ทางบริษัทจะไม่ยอมรับการ ฝาก-ถอน เงินจากบุคคลที่ 3 ที่ไม่ใช่ จากบัญชีที่สมัคร ท่านจะต้องฝากและถอนเงินผ่านบัญชีที่สมัครเท่านั้น
 5. ท่านสามารถฝากเงินได้ขั้นต่ำตั้งแต่ 1 บาทขึ้นไป และสามารถถอนเงินออกจากบัญชีใช้งานของท่านอย่างน้อย 100 บาท (กรณีผู้ใช้งานไม่ได้รับโปรโมชั่น)
 6. ในการถอนเงินออกจากระบบ ระบบในเว็บไซต์จะถอนเงินออกจากกระเป๋าเงินใน wallet ของท่านทุกบาท โดยจะโอนเข้าบัญชีที่ท่านสั่งเข้ามาในระบบ บัญชีธนาคารต้องเป็นของท่านจริงอย่างถูกต้อง 
 7. จำนวนเงินในการถอนเงินจากเว็บไซต์ ณปัจจุบัน สามารถถอนได้สูงสุด 200,000 บาทต่อ 1 วันต่อ 1 User ซึ่งการจ่ายทางเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
 8. อันสามารถถอนเงินออกจากบัญชีของท่านได้ทุกเมื่อ โดยที่ยอดเงินในบัญชีของท่าน มีเพียงพอสำหรับการถอนขั้นต่ำที่ได้กำหนดไว้ ซิ่งบริษัทสามารถปรับเปลี่ยนอัตราการถอนขั้นต่ำโดยพี่ไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ ล่วงหน้าได้ทุกเมื่อ 

การใช้เว็บไซต์และทรัพย์สินทางปัญญา  (Intellectual Property)

การเข้าเว็บไซต์นี้ ตลอดจนการเปิดหน้าต่าง เมนูจากการ บริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ รูปภาพ ข้อความ หรือ effect  ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้งานเว็บไซต์ ตกลงและยินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับฉาย และข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ที่กำหนดไว้เป็นการทั่วไปและได้กำหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจงในส่วนใดส่วนหนึ่งบนเว็บไซต์นี้ทั้งหมด โดยผู้ใช้งานรับทราบและตกลงตามเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ที่ได้กำหนดไว้นั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อผู้ใช้งานได้เข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ย่อมถือว่าผู้ใช้งานตกลงยอมรับเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ทั้งหมดตามที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้ว

ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อความ รูปภาพ ตารางข้อมูล กราฟ เครื่องหมาย กราฟิกต่าง ๆ เสียง การออกแบบหน้าจอแอปพลิเคชัน การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (Interface) ข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด โปรแกรมซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลที่ผู้ใช้งานได้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นี้ ถือเป็นสิทธิของทางบริษัท ซึ่งเนื้อหาเหล่านั้นได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา และ สิทธิในความเป็นเจ้าของอื่น ๆ ตามกฎหมายของประเทศไทย หรือกฎหมายของประเทศอื่นๆ ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ และไม่ว่าจะได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม

สมัครสมาชิก