นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท  superslot-game.vip เว็บไซต์ ที่ให้บริการ เกมสล็อตออนไลน์หรือการพนันออนไลน์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านให้ความสนใจ ในการใช้บริการของเรา บริษัท จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อใช้บังคับกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งใช้บริการ ทำธุรกรรม หรือร่วมกิจกรรมใดๆ ซึ่งจะครอบคลุมไปถึง ผลิตภัณฑ์ Application Game บนเว็บไซต์ เหล็กบริการในเครือข่ายของเว็บไซต์ Social Media ในช่องทางอื่นๆ ที่จะมีอนาคต โดยมีหลักเกณฑ์ กลไก และมาตรฐานในการกำกับดูแล เว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ ให้บริการ และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว โดยท่านสามารถทราบ ข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบาย ที่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

1. การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้กรอกเข้ามา ในการสมัครสมาชิก superslot-game.vip จะมีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้เล่น หรือลูกค้าทุกท่าน เว็บไซต์ของเราพร้อมที่จะทำตามข้อตกลงทุกอย่างเหมาะสมเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลของผู้เล่น ที่ได้บอกผ่านทางเว็บไซต์ของเรานั้นจะได้รับความคุ้มครองในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผู้เล่น ได้อย่างปลอดภัย ทางเราได้มีการเตรียม พื้นที่ระบบในการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้ผู้เล่นเกิดความมั่นใจ ในการเก็บรักษาข้อมูลไม่ให้ด้วยไหลไปทางอื่นทางใด เงียบท่านเข้าใช้งานกับบริการในเว็บไซต์ของเรา

บริษัท จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้กรอกเข้ามา โดยมีวัตถุประสงค์ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และให้ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นแล้ว โดยในการเก็บรักษานั้น จะทำได้เพียงเท่าที่จำเป็นเขตการดำเนินงานใน การสมัครเข้าใช้บริการตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการให้เจ้าของข้อมูลรับรู้และให้ความยินยอม ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบ พิธีการของบริษัทหากมีการเก็บข้อมูลเพิ่มหลังจากที่ท่านได้ทำธุรกรรม หากเกิดข้อมูลผิดพลาด

2. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อให้การใช้งานบริการได้อย่างเต็มที่ ตามที่ท่านสมัครร้องขอและเพื่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยข้อมูลของท่านจะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

  • เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ลูกค้า ความปลอดภัย การตรวจสอบการทุจริต คลังข้อมูลและการสำรองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของเรา
  • เพื่อใช้ในการทำความเข้าใจให้ดีว่าท่านเข้าถึงและใช้บริการของเราอย่างไร และเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงบริการของเรา รวมถึงการดำเนินการตามความประสงค์และความชื่นชอบของลูกค้าอีกทั้งเพื่อการปรับแต่งภาษาและตำแหน่งพื้นที่ การให้ความช่วยเหลือและการชี้แจ้งที่ทำให้เป็นลักษณะส่วนบุคคล หรือการดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของท่านและลูกค้ารายอื่นๆ
  • ประมวลผลเดิมพันและผลการดำเนินการต่าง ๆ ของท่าน รวมไปถึงการใช้งานธนาคาร และระบบการชำระเงินของท่าน
  • มอบการให้บริการ การดูแลการบริการด้านการใช้งาน และการบริหารบัญชีการใช้งานของท่าน
  • การปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายและการควบคุมต่าง ๆ ของประเทศผลิตภัณฑ์และประเทศที่ท่านพำนักอาศัยอยู่
  • การสร้างบัญชีสำหรับผู้ใช้งานกับเว็บไซต์ของเรา โดยมีเป้าหมายเพื่อคำนวณโบนัสและรางวัลต่าง ๆ
  • ทำการกระทำที่จำเป็น เพื่อให้มั่นใจว่า บัญชีผู้ใช้บริการมีความมั่นคง และตรวจสอบตามความจำเป็น
  • วิเคราห์กิจกรรมการใช้งานของผู้ใช้เพื่อประเมินวิเคราะห์ทางการตลาด
  • มอบข้อมูลให้กับผู้ให้บริการที่ได้ทำการลงทะเบียน(สมัครสมาชิก)เกี่ยวกับการโฆษณาข้อเสนอต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์และการบริการต่าง ๆ หรือการมอบข้อมูลให้กับพาร์ทเนอร์ธุรกิจของเราให้กับผู้ใช้บริการนี้ ได้รับข่าวสารโฆษณาดังกล่าว
  • วิเคราะห์และศึกษาการดำเนินการ เพื่อมีเป้าหมายในการป้องกันการฉ้อโกง แผนการเดิมพันที่ผิดกฎหมายและการฟอกเงิน

3. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 

เว็บไซต์ของเรามีการวางโครงสร้าง การเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการบริหารจัดการที่ออกแบบมาเพื่อป้องกัน การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และเพื่อใช้ข้อมูลที่จัดเก็บ จากการสมัครสมาชิกเข้ามา ของลูกค้าทุกท่านได้อย่างถูกต้อง  การรักษาความปลอดภัยเหล่านี้มีอยู่หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความสำคัญของข้อมูลที่เราได้มาจะเก็บไว้

ในบางกรณี การใช้เทคโนโลยีในการเข้ารหัส หรือการสมัครเข้ามาในการยืนยันตัวตน เพื่อระบุตัวตนของท่านด้วย otp  เพื่อคุ้มครองข้อมูล ที่มีความสำคัญ ที่ท่านได้จัดส่งให้แก่เรา เว็บไซต์ของเรามีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลใดๆที่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้ 100% ตลอดเวลา โดยที่ระบบและเครือข่าย ในการสื่อสารของเราเชื่อมต่อกับท่าน ในการเข้าถึงบริการเว็บไซด์ของเราอาจเกิดกรณีที่มีการละเมิดมาตราการ ในการรักษาความปลอดภัย และมีความผิดพลาดซึ่งเป็นสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควร

4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล 

เว็บไซต์ของเราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ ตามระยะเวลาที่จำเป็น ในระหว่างที่ท่านเป็นลูกค้าหรือมีความสัมพันธ์อยู่กับเว็บไซต์ หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องตามนโยบายฉบับนี้ ในกรณีทั่วไป ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล จะขึ้นอยู่กับทางบริษัทว่า จะกำหนดระยะเวลาในการเก็บข้อมูลไว้กี่ปี เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดให้เก็บรักษาข้อมูลไว้ ทั้งนี้บริษัทจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาในการดำเนินงานกิจการ

5. การโฆษณา

การโฆษณาของเรา สามารถนำมาซึ่งเนื้อหาที่ดีสำหรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการบนเครือข่ายเว็บไซต์ของเรา โดยเป็นที่รู้กันว่าเนื้อหาเหล่านี้ จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับผู้ใช้บริการ หรือลูกค้า ที่เป็นสมาชิกทุกท่าน ดังนั้น เราจะใช้การนำเสนอโฆษณาที่อยู่ในความสนใจของท่านและ ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ตามที่ท่านต้องการ 

เครื่องมือที่ใช้ในการเลือกโฆษณา ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ ตลอดจน สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ อาทิเช่น  LINE Official ,  Google , facebook ตลอดไปจนถึง application เกม เป็นต้น เมื่อท่านใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ขนาดได้รับโฆษณาที่พ่วงมาด้วยบน Application  ซึ่งขึ้นอยู่กับอุปกรณ์บนโทรศัพท์มือถือของท่าน ท่านสามารถที่จะตั้งค่าการบันทึกข้อมูลโฆษณาบนโทรศัพท์มือถือ หรือลบข้อมูลการโฆษณาที่อยู่บนโทรศัพท์มือถือของท่านได้ตลอดเวลา โดยสามารถตั้งค่าความเป็นส่วนตัวบนโทรศัพท์มือถือของท่าน นอกจากนี้บนระบบปฏิบัติการในแต่ละประเภท ไม่ว่าจะเป็น iOS Android หรืออุปกรณ์ปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ จะมีวิธีการของตัวเองสำหรับการป้องกันการส่งโฆษณา 

สมัครสมาชิก